Husen påverkar inte Kungälvs skyline, enligt Mikaela Ranweg. – Vi har tittat på hur man upplever det från olika ställen och ur ett hela staden-perspektiv är det en ganska liten påverkan. Men vi får se vad alla andra tycker, säger Ranweg. Bild: Kommunen

Höghusplaner i gamla Kungälv

Kommunen planerar att bygga två höghus vid slutet på Krukmakaregatan. Nu kan allmänheten lämna synpunkter på planförslaget.

Byggnaderna ligger ovanför husen på Västra gatan, och grönområdet emellan ingår i planbeskrivningen. Området är ett riksintresse för kulturmiljövården och kommunen har haft mycket att ta hänsyn till. Men efter sju års arbete, lägger de nu fram ett förslag.

– Det är ett hus på nio våningar och ett på elva våningar. Entréerna kommer vara på Skolstigen och det ska vara två parkeringsvåningar under husen, säger planarkitekten Mikaela Ranweg som handlägger planen.

”I utkanten”

Husen ger plats till 60 bostäder och det ska finnas en trappa ned till trädgårdarna som kan användas av de boende.

Varför bygga punkthus i ett gammalt kulturområde?

– Vi är i utkanten på riksintresset och resonemanget vi haft är att det som kommer till här ska vara tydligt någonting annat än den gamla staden. Vi har tittat på hur många varianter som helst: Med limpor, lameller och vinklar, stort och smått – men landade slutligen i det här förslaget.

Mikaela Ranweg säger att de tar stöd i ”tegelkolosserna” i övre och nedre Fontinskolan och kvarteret sadelmakaren.

Flera av KP:s läsare är kritiska till så höga hus i en unik del av staden.

– Det blir en stor påverkan lokalt, det går inte att förneka. Dels inne på gårdarna, dels för alla som bor runtomkring. Kulturmiljövärdet är det allra största allmänna intresset vi har här. Men förutom det finns mycket fler allmänna intressen. Bostadsförsörjning är ett sådant. Att det finns ställen att bo på i Kungälv – också centralt, säger Ranweg.

Kan bli en bakgata

I och med den stora satsningen i Kongahälla riskerar Västra gatan att bli en bakgata, där människor bara bor, säger Ranweg. Men om fler flyttar till området bidrar det till fortsatt handel och liv och rörelse.

– Om man går och filurar här ett tag kan man läsa av och få en uppfattning om: Hur har det varit att leva på den här platsen? Butikerna längst fram, verksamheterna på gården och en trädgård där man har odlat och så vidare. Det är det centrala värdet på den här platsen, som vi har tolkat det i alla fall. Om det inte finns någon verksamhet på framsidan mot Västra gatan så försvinner ju det.

Men varför så höga hus?

– För att ge plats för boende åt så många människor som möjligt helt enkelt.

Förtäta staden

Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stad, framhåller att kommunens uppdrag är att förtäta staden.

– Det här är en del i det arbetet helt enkelt. Nu är det här huset först ut i en serie av andra förändringar kring hela Liljedalsområdet.

Vad gäller hushöjder får kommunen prova sig fram.

– Höjdmässigt prövar vi det nu, i det här förslaget. När staden ska växa så får vi pröva höga höjder på olika platser helt enkelt. Det är en del i att Kungälv växer, säger Örtendahl.

Inget slutgiltigt ännu

Planförslaget är ute på samråd fram till 5:e maj. Mikaela Ranweg uppmanar alla som har åsikter att lämna in yttranden. Slutligen är det dock Länsstyrelsens yttranden som väger tyngst.

– Ingenting är slutligen förrän man har en laga kraft-vunnen plan, säger Ranweg.

Camilla Walldán

redaktion@kungalvsposten.se

Fakta

Planförslaget

Ute på samråd: 7 april – 5 maj

Finns: Utställt i stadshusets entré och på kommunens hemsida.

Yttranden kan lämnas av allmänheten senast 5 maj. Överklagan kan göras av närboende.

Relaterade artiklar
Fler artiklar