Bild: Wingårdh arkitektkontor

Höghuset har vuxit i nya planförslaget

Flera höga hus är på gång att byggas i Kungälv. Högst i skyn når hotell- och bostadsbygget på Vita fläcken – som har 22-våningar i nya planförslaget.

I den gällande detaljplanen, antagen i juli 2016, har punkthuset 18 våningar. Men det kan bli högre ändå. Nu har ett nytt planförslag utarbetats och i den har exploatören lagt på ytterligare fyra.

– I det nya förslaget kollar man om man kan höja det upp till 22 våningar. Exploatören hade önskemål om att pröva det i samrådet, säger Viktor Zettergren som är planarkitekt och handläggare för projektet.

Huset, som tidigare var fristående, ska i nya förslaget också dockas ihop med byggnaden som ligger längs med Uddevallavägen.

Planförslaget går ut på samråd inom kort.

– Det blir inom någon månad eller två, om allt flyter på som det ska, Viktor Zettergren.

Port in i staden

Med sin höga höjd är byggnaden tänkt att bli ”en port in mot Kungälv” på samma sätt som Bohus fästning är det, i andra änden av staden.

Huset ritas av Wingårdh arkitektkontor. På de nedersta tio våningarna ska det vara hotell, i resten ska det byggas hyreslägenheter. Exploatören är Kjell Ottosson på City i Kungälv Fastighetsförvaltning, som också äger Havshotellet på Marstrand.

Tyck till: Vad tycker du om planerna?

Samråd och granskning av planen väntas uppta stora delar av 2018.

– Ett antagande av planen blir kanske vid årsskiftet 2018-2019, säger Viktor Zettergren.

Ombearbetas

Ytterligare två punkthus som KP tidigare skrivit om, och som då blev mycket kritiserade för sin höga höjder, är de på Krukmakaregatan. De skulle ha blivit elva respektive nio våningar. Nu har den detaljplanen återtagits för att genomgå en större ombearbetning.

– Platsen har varit tänkt för högre hus men kommunen anpassar nu Krukmakaregatan till planprogram Liljedal som ligger nedanför projektet, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stad.

Planprogrammet för Liljedal hade tidigare högre hus – innan det omarbetades.

– I Liljedal finns inga höga hus kvar längre. Det har länsstyrelsen och andra påpekat för oss – att Krukmakaregatan avviker. Vi har tagit till oss synpunkterna, säger Cecilia Örtendahl.

Husen ska nu bli avsevärt lägre.

– Vi diskuterar med projektägarna, Peab och Conara, om hur det ska se ut och ska ha nya möten med dem nu efter jul. Vi kan inte svara på hur många våningar det blir – men det kommer förändras kraftigt.

Något nytt samråd blir det förmodligen inte för den omarbetade detaljplanen, säger Cecilia Örtendahl, utan den går i så fall direkt ut på granskning.

Husen i Liljedal

Hushöjderna som idag finns i Liljedals-planen kommer fortfarande att innebära att en del nya hus avviker avsevärt mot kringliggande bebyggelse. En detaljplan för två kvarter som ska ligga där Klocktornet finns idag, samt på motsatta sidan om Strandgatan, är nu klar för att gå ut på granskning under första kvartalet i år. Här ska det bli bostäder och lokaler för handel i markplan.

– Vi har varit ute på samråd på sex våningar plus en våning som är indragen. Så den sjunde blir som kupa, säger Cecilia Örtendahl.

Byggstart blir förmodligen någon gång under 2019 eller 2020.

– Sedan kan planen överklagas såklart. Det brukar vara så när det är mitt inne i stan, där det bor mycket människor, säger Cecilia Örtendahl. 

Läs mer: ”Jag tror att det blir häftigt”

Läs mer: ”Tydligare och starkare ansvar för helheten”

Camilla Walldán

Tidsplaner

Höghus – hotell och bostäder

Plats: Vita fläcken

Nuläge: Nya planförslaget går ut på samråd inom kort.

Byggstart: Tidigast 2019

Två punkthus för bostäder

Plats: Krukmakaregatan

Nuläge: Detaljplan omarbetas Byggstart: Inte satt

Huskvarter för bostäder och handel

Plats: Strandgatan

Nuläge: Detaljplanen har varit ute på samråd

Byggstart: Tidigast 2019-2020

Relaterade artiklar
Fler artiklar