Höga häckar kan bli dödsfälla

Fastighetsägare har ansvar för att buskar och häckar inte skymmer sikten för bilister, cyklister och gående. – Det finns många…