Budgeten spikad efter het fullmäktigedebatt

Budgeten och val av oppositionsråd. Där har ni två av de viktigaste frågorna vid kvällens kommunfullmäktigesammanträde. KP:s reporter Katarina Berg är på plats och rapporterar direkt från Stadshuset i Kungälv.

17:00: Nu inleds kommunfullmäktige och en het budgetdebatt väntar.

17:10: Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) inleder: – Det är med glädje som jag kan konstatera att Kungälv har en stark majoritet. Två stora partier och ett grönt hjärta. Vi går ihop och tar ansvar och det krävs nu. Vi har lovat varandra att inte svika utan ta ansvar hela mandatperioden. Vi vill återupprätta förtroendet och införa en tydlig ansvarskultur. Våra beslut ska finnas i protokoll, det ska vara ordning och vi skyller inte ifrån oss på våra anställda.

– Vi vill att folk ska lita på kommunen. VI har accelererat som kommun och behöver därför gå från tre till fyra procent i överskott. Det behövs framöver. VI ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet och det känns ganska häftigt.

17:20: Kommunalråd Anders Holmensköld (M):

– Vi vill etablera trygga förutsättningar för kommunen. Jag yrkar också bifall.

17:22: Ove Wiktorsson (C):

– Jag yrkar också bifall. Bäst jag säger det nu annars glömmer jag det. Det har investerats otroligt mycket, frågan är om vi har fått rätt saker för de pengarna.

17:25: Elisabeth Mattsson (L):

– Vi från oppositionen, UP, MP, L och V, vi vet inte vad vi ska kalla budgeten för, men det är inte en budget för livet. Det här är en budget för räknenissar. För parkerade vallöften i en byrålåda. Detta ärade medborgare är den dyraste budget som någonsin lagts. Ikväll vill den nya majoriteten lägga en budget som vi kommer få betala dyrt för i framtiden.Vi yrkar avslag för majoritetens förslag.

17:28: Victoria Dahlqvist (SD):

– Vi yrkar bifall. Ett varsamt hanterande av de gemensamma resurserna är en viktig del. Vi välkomnar prioritering av kärnverksamheterna. SD vill göra ett tilläggsyrkande på att kostnaderna för mottagande redovisas tertialt med löpande uppföljning.

17:30: Eva Qvistgaard (UP):

– Vi känner bestörtning och oro inför budgeten. Första servicelinjen går redan på knäna. Den här budgeten drabbar och den drabbar hårt. Det vi ser nu är en budget som slår hårt md en slägga mot allt som rör sig. Trygga ungdomsmiljöer – hur gör vi med den ökande droganvändningen om de får minskade resurser? Bildning och lärande får spara lika mycket som staben. Vi tycker det är väldigt olyckligt för Kungälvs medborgare att den här budgeten har sett dagens ljus. Jag yrkar avslag.

17:35: Gun-Marie Daun (KD):

– I Kungälv är KD det enda alliansparti som varit konsekvent. VI står kvar som enda borgerliga parti. Vi kan inte säga nej till en budget i balans.

– Vi kommer återkomma med en egen budget nästa år. I övrigt ser vi att vi står inför stora utmaningar. Minustecknen har hopat sig och vi välkomnar att någon drar i handbromsen. Självklart kommer vi att noggrant granska den nya majoriteten.

17:40: Björn Saletti (V):

– Vi vill ta hand om alla våra medborgare, det ska vara trygga förutsättningar. Idag går personalen på knäna i äldreomsorgen och skolan, här måste vi hitta arbetsmetoder så att det blir bättre. Jag tycker det är tragiskt att de sociala investeringarna har tagits bort i budgeten. Vi yrkar avslag på majoritetens förslag till budget.

17:45: Maria Kjellberg (MP):

– Idag ska vi ta ställning till en ny riktning för politiken. Jag tror att vi idag går tillbaka till den kortsiktiga politiken, tror att många är oroliga för effekterna, vi är väl medvetna om att vi behöver jobba aktivt med de höga nettokostnaderna men jag tycker inte att detta känns modernt. Vi behöver en politik som koncentrerar sig på kvalitet. Den nya majoriteten pausar alla sina vallöften och lämnar ett tomrum.

17:50: Kenneth Gustafson (V):

– Det här är en budget med tydlig högerprofil. Men invånarna vill ha färre barn i grupperna, de vill inte ha besparingar i grundskolan. Någonstans måste vi få en förklaring till hur vi ska säkerställa välfärden och samtidigt göra dessa kraftiga nedskärningar. Det här brister i trovärdighet, folk är oroliga. Lyssna på folket, det är de som har valt oss.

17:55: Anders Holmensköld (M):

– Det här handlar om så mycket mer, om att ge saker rätt struktur. Det gäller hela tiden att se det här utifrån många perspektiv.

17:57: Anna Vedin (M):

– När det gäller bildning och lärande ska vi ta vårt huvudmannaansvar. Vi lägger våra mål. Låt sedan förvaltningen göra sitt jobb. Alla barn och elever ska vistas i en trygg och säker miljö.

17:59: Miguel Odhner (S):

– Den som är satt i skuld är icke fri. Vi är väldigt glada över att tillsammans med M och C fått kompisar som ser vikten av att ha ett överskott. Vi måste dra ner på tempot och säkra att vi kan betala allting. Har man inte ordning på pengarna drabbar det alltid dem med störst behov. Läs budgeten! Vi har inte tagit bort våra sociala hållbarhetsaspekter. Vi kommer revidera samhällskontraktet.

18:00: Lottie Lord (MP):

– Jag får inte riktigt ihop det, varför man måste sätta tvärstopp istället för att spara lite under fyra år. Att dra ner på drogpreventionen, det kommer visa sig ganska omgående att det inte är bra.

18:02: Anders Holmensköld (M):

– Det går inte bara att säga nej till allting.

Jonas Andersson (S):

– Budget för räknenissar, jag känner mig lite träffad. Vi har haft negativt resultat i fyra år. Det finns inga genvägar, vi kan bara ha vår välfärd om vi har pengar. Det är därför vi lägger den här budgeten.

Pierre Rehnlund (L):

– Det gröna hjärtat i budgeten är väldigt litet. Ohälsosamt befriad från miljö- och klimatarbete. Det ökar knappast medborgarnas förtroende för oss.

Anders Holmensköld (M):

– Det är intressant att sitta och lyssna på alla ingångar och hur fast man är vid synsättet att bara för att det är dyrt är det bra. Arbetsmiljön är väldigt eftersatt, det måste vi lära oss att hantera. Vi måste se på villkoren och möjligheten att påverka. Vi måste klara av att ha en verksamhetsdialog en gång om året. Många känner att de inte är lyssnade på.Det här måste vi komma bort ifrån.

– Vi har minus 143 miljoner i kassan. Så ser det ut just nu.

18:20: Linda Åshamre (S):

– Kungälv ska fortsatt ha en trygg omsorg. Alla nyanlända ska vara i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod. Vi ska också ha full behovstäckning inom äldreomsorgen. Vi måste jobba på att bli en mer attraktiv arbetsgivare och vi ska fortsätta jobba med samhällskontraktet. När det gäller drogpreventionen vill jag förtydliga att det var ett projekt som avslutades 2017. Det kommer att vara ett fortsatt drogpreventionsarbete, det är viktigt att läsa vad som verkligen står i verksamhetsplanen.

18:25: Maria Kjellberg (MP):

– Budgeten passerar kommunstyrelsen som bereder frågan. Jag har läst budgeten. Kan Kungälv lita på att Toleransprojektet blir kvar? Jag är väldigt orolig.

Anna Vedin (M):

– Toleransprojektet är en ordinarie del av skolarbetet och det arbetet kommer självklart att fortsätta.

Maria Kjellberg (MP):

– Kan man verkligen lita på det?

Anna Vedin (M):

– Skolans ordinarie verksamhet kan aldrig prioriteras bort.

Maria Kjellberg (MP):

– Jag tolkar det som att vi Kungälvsbor inte kan lita på att det får finnas kvar.

Patrik Renström (C):

– Vi måste hålla vår balans, det är grundläggande. Det hållbara samhället är att göra på ett lite annorlunda sätt än vi gjort förut. Vi måste tänka på kommunens medborgare, de ska få en bra skola men vi ska inte hålla på och tjata om hur vi inte får det. Jag tror att vi står inför en attitydförändring och jag vet att det är ganska besvärligt.

18:35: Eva Qvistgaard (UP):

– Läs siffrorna! Har vi inte så mycket pengar ska vi använda tiden för att sprida ut kostnaden. Vi måste värna kvalitén.

Cecilia Olsson (L):

– Att säga till folk att ni får vänta några år, sen blir det bättre, det är inte okej. Det kan handla om en hel lågstadieperiod för ett barn. Jag tycker att vi i politiken borde kunna bättre.

Anders Holmensköld (M):

– Ni skulle spara lika mycket men det skulle inte göra ont någonstans. Det kallar jag för självbedrägeri. När tar man tag i en kommuns ekonomi? Gör man inte det efter fyra år med negativa resultat? Jag tolkar det som att ni bara vill fortsätta. Nä det närmar sig ansvar, då sticker ni. Nu är det bara S som står kvar och det är därför vi samverkar med dem.

Laila Persson (UP):

– Det räcker med två sidor av läsning av budgeten för att förstå att här finns det många motstridigheter. UP har flera fokusfrågor, som att vi ska ha bostäder till alla, även LSS. Ingen här har brytt sig om att prata om LSS här idag. De här människorna finns och lever och det är dags att vi börjar prata om dem också här idag. Vi kan inte skjuta på investeringarna. Jag tycker att det här är en bedrövlig budget och att ni pratar för lite om våra brukare.

Linda Åshamre (S):

– Vi värnar verkligen om detta område. De som har behov av LSS ska få det. Det ska vi försöka att se till.

Anders Holmensköld (M):

– Laila, om du hade kommit längre än två sidor så ser du att det här är ett område vi värnar om.

Laila Persson (UP):

– Jag har visst läst hela budgeten men jag tycker ändå att det finns ingen beredskap för LSS. Ni kan inte spara mycket mer inom trygghet och stöd.

Anders Holmensköld (M):

– Det blir ingen försämring inom LSS mot vad det varit tidigare. Kan vi få till en förändring kan det tvärtom bli möjlighet till satsningar. För varje enskild förändring kommer det att göras noggranna konsekvensanalyser.

Laila Persson (UP):

– Besparingar drabbar alltid våra brukare, ingen annan. Kom ihåg att fråga de som jobbar därute. Ni kan inte bara tänka på ekonomi. Vi har kvalitetsmål också.

18.55: Nu tar KP en kortare paus i direktrapporteringen i väntan på beslut.

19:10: Budgetdebatten fortsätter och KP direktrapporterar.

19:10: Maria Kjellberg (MP):

– Idag har vi en budget att ta ställning till med parkerade vallöften. Det är en konstig diskussion ikväll tycker jag. När det gäller miljön är det kvalificerat miljömos i budgeten. Kan man lita på Kungälv då? Den här budgeten kommer inte leda till någonting för miljön.

Anders Holmensköld (M):

– Om du är så missnöjd har du haft alla chanser i världen att fixa det. Det bidde ingenting och så är du upprörd, oerhört märkligt. Hur ser er idé ut? Var är ert budgetförslag?

Maria Kjellberg (MP):

– Arbetet med miljöledningssystemet kommer att avstanna eller upphöra och det är bara att beklaga. Jag hoppas att majoriteten genomför det i enlighet med fullmäktiges beslut.

Marcus Adiels (M):

– Ja, det här är en tuff budget men vi tar ansvar och det här innebär inte att kvalitén blir sämre. Vi måste få budgeten i balans. Det kommer krävas tuffa prioriteringar i arbetet framöver. Fyra procents överskottsmål är ett sätt att inte vara så beroende av räntehöjningar.

19:30: Nu ajourneras kommunfullmäktige en stund och ledamöterna ger sig iväg för att hugga in på en sallad.

20:00: Nu kör budgetdebatten igång igen och KP fortsätter sin rapportering.

20:05: Anders Holmensköld (M):

– LSS-boenden, väldigt lämpligt att bjuda in marknaden.

Kenneth Gustafsson (V):

– Någonstans har jag läst att man tänker ge sig på biblioteken. Kommer biblioteksfilialerna att läggas ner? Tidigare när Ytterby bibliotek skulle läggas ner blev det ett folkuppror. Vad lärde vi oss av detta? Rör inte våra bibliotek! De fyller också en social funktion. Kommer ni lägga ner?

Johan Holmberg (S):

– Nej, är det korta svaret. Men man måste se över och jobba med smartare lösningar. Filialerna kan digitaliseras mer.

Anders Holmensköld (M):

– Vi inom M är väldigt medvetna om de andra partiernas vallöften, men vi kan inte börja med det utan måste få budgeten i balans. Ni hade fått göra exakt samma saker som vi gör nu. Jag tror vi kommer få bättre kvalitet på välfärden när vi nu gör det här.

Elisabeth Mattsson (L):

– Vi tycker inte likadant, vi har olika sätt att se på detta. Vi vet att ekonomin är ett medel för att vi ska få det bra, men vi ser också att långsiktigheten saknas.

Anders Holmensköld (M):

– Vi har haft en övertro på att pengar löser allting. Vi vill ha ett mycket större engagemang kring vad vi får för pengarna. Gör vi det på rätt sätt kommer vi kunna erbjuda bättre villkor.

Elisabeth Mattsson (L):

– Det hedrar Holmensköld och M att man vill arbeta med arbetsmiljön. Det är väldigt väldigt bra och att gå ut och praktisera i verksamheterna ibland, det skadar inte.

Eva Wahlin (UP):

– Vi har fantastiska förskollärare idag i Kungälv, men villkoren är så tuffa att man funderar på att sluta.

Jag yrkar avslag på den här budgeten.

Miguel Odhner (S):

– Det här med balans mellan behov, kvalitet och ekonomi är viktigt. De här faktorerna är en realitet. Vi har en obalans som vi S är ansvariga för tillsammans med övriga partier vi har regerat med. Nu tar vi ansvar med M och C. Det var inte svårt för oss S att enas, för vi har alltid velat ha fyra procent i överskott. Nu kommer vi ordna detta tryggt och bra för Kungälvsborna. Vi lämnar ingen i sticket.

Maria Kjellberg (MP):

– Det gäller att ha hög svansföring. Hur Kungälv ska lyckas med överskottsmålet återstår att se. Upp till bevis nu den nya majoriteten och lycka till.

Martin Högstedt (UP):

– Jag har fått en del frågor av medborgare. Det ska sparas rejält mycket i skolan. Vad får det för konsekvenser? Drogprevention? Trygga ungdomsmiljöer? Biblioteken där vi ska spara tre miljoner? Den här budgeten kommer att drabba alla. Jag tänker då på det här rummet. Ska inte vi ta vår del av kakan? Ska inte vi vara ett föredöme? Vi kanske också ska ut lite oftare i verksamheten.

Anna Vedin (M):

– Martin det var många frågor så jag tar några av dem. Tittar vi på våra kostnader så har vi många överkostnader. Frågan är vad fasen går de till? När det gäller biblioteken ska det ske en översyn.

Linda Åshamre (S):

– Inget kommer att göras innan en risk- och konsekvensanalys är gjord.

Martin Högstedt (UP):

– När man ser besparingar på drogprevention och TUM så blir man livrädd, så det här måste ni förklara tydligt.

Linda Åshamre (S):

– Jamen precis, så är det ju. Jag förstår att man blir orolig och därför är det bra med en debatt. Frågan är hur man kan arbeta på ett annat sätt, att med lite mindre pengar nå samma resultat.

Martin Högstedt (UP):

– Det är tufft att växa upp idag och det är stora risker. Jag blir orolig.

KP: Snart fyra timmar av budgetdebatt och än är den inte slut. Det lär bli en lång kväll i kommunfullmäktige.

20:45:Miguel Odhner:

– Alla måste hålla igen och det gäller de förtroendevalda också. Tack för en bra debatt. Vi yrkar avslag på SD:s tilläggsförslag.

Elisabeth Mattsson (L):

– Vi yrkar också avslag.

Patrik Ryberg (M):

– För ett år sen sa jag att jag önskade att jag hade varit socialdemokrat, ett uttalande jag måste backa ifrån eftersom Miguel Odhner och S den senaste tiden fått oförtjänt massiv kritik. Detta är en budget för livet, vi bygger en plattform för att senare kunna bygga en bättre kommun.

Eva Qvistgaard (UP):

– Ponera att riskanalysen visar att det blir för stora konsekvenser – vad gör vi då?

KP: Efter fyra timmar av debatt väntar ett beslut.

20:55: Votering är begärd.

Thomas Alpner (M), kommunfullmäktiges ordförande: Med 43 ja och 16 nej går majoritetens budget igenom.

KP: Snart ska revidering av investeringsplanen 2017-2024 klubbas.

21.05: Miguel Odhner (S):

– Vi prioriterar nu hela kommunen. Budget ska hållas och när det är en avvikelse kommer det upp direkt. Det är en skillnad mot tidigare. Vi måste alltid pröva att bygga om och till innan vi bygger nytt.

21:10: Förslaget bifalls.

21:15: Förvaltningens verksamhetsplan 2019 uppe på bordet.

Ove Wiktorsson (C):

– Intressant att läsa planen. 2,5 miljarder får vi verksamhet för i den planen. Jag tackar förvaltningen för ett bra jobb.

21:20: Den politiska organisationen mandatperioden 2019-2022.

Elisabeth Mattsson (L):

– Oppositionen L, UP, V och MP avstår från att delta i beslutet.

Maria Kjellberg (MP):

– Men, vi konstaterar att majoriteten tillsätter tre ekonomitjänster så vi får fyra ekonomidirektörer i Kungälv, men det ska vi som opposition naturligtvis bevaka hårt. Det känns som vi går mot en period med mer inåtvänd politik och jag tror inte att det är det som Kungälv behöver.

21:25: Den politiska organisationen klubbas. Innebär bland annat att arvodet för kommunstyrelsens vice ordförande höjs från 60 till 100 procent.

21:45: Nu väntar alla med spänning på om det ska bli en sluten votering eller inte gällande posten som oppositionsråd. Mycket tyder på att parterna har lyckats komma överens efter nattmangling.

I väntan på detta avtackas Morgan Persson (UP) varmt. Själv är han inte närvarande.

22:00: Val av ersättare och ledamöter till kommunstyrelsen.

Ingela Rossi (S):

– Vi avstår från att rösta.

Thomas Alpner:Yrkar på att vi väljer Elisabeth Mattsson som andre vice ordförande och Gun-Marie Daun som tredje vice ordförande.

Ajournering.

Thomas Alpner:

– Någon har kommit på att vi enligt kommunallagen inte kan ha en tredje vice ordförande så det måste vi lösa nu.

22:10: KP: Det blir ingen sluten votering. Elisabeth Mattsson utses till oppositionsråd på 70 procent. Gun-Marie Daun till oppositionsråd på 30 procent.

Katarina Berg