Hektisk tid yrkesmässigt

Susanne Gustafsson, chef för Närhälsan Solgärde vårdcentral: Beskriv en dag som du kommer att minnas särskilt? – Jag minns när…