Här springer älgfamiljen mitt i Munkegärde

Älgkon och de två kalvarna skulle korsa vägen för att fortsätta ut i skogen. Men kalvarna lyckades inte komma över…