Här är sanningen bakom den nya skylten

Ett nytt konstverk i metall pryder sedan ett par betongen under gång-och cykelbron i Kungälv. Den upplysta skylten är en del i utsmyckningen av området runt Resecentrum. – Tanken är att resenärerna ska få positiva budskap på vägen, säger Pernilla Esping, projektledare för Resecentrum.

Den uppmärksamma resenären har kanske sett små budskap i marken och på betongräckena som leder ner till hållplatserna vid motorvägen. Sedan några veckor finns också en mässingsfärgad tavla i metall under fästet på gång- och cykelvägen över motorvägsbron. Kvällstid är tavlan upplyst och syns väl för trafiken på motorvägen.

– Tavlan är en del av vad vi kallar för lekfull utsmyckning av Resecentrum. Det står NU på tavlan och motivet har tagits fram av våra projektörer och arkitekter. Vår tanke är att alla som är på väg någonstans ska få små positiva budskap med sig på resan. På dagen får man lite utkik för att hitta dem, men på kvällen är flera av dem upplysta. Om man ska se en fördel med att höstmörkret faller så är det kanske att det blir extra fint runt resecentrum när utsmyckningen lyses upp, säger Pernilla Esping som snart är klar med sitt projektledaruppdrag för Resecentrum.

– Administrativt håller vi på att packa ihop projektet Resecentrum, även om det återstår en del. Bland annat finns det fortfarande en tom yta bredvid rescentrum som ska bebyggas med kontorshus. Adapta, som bygger shoppingcentret har köpt även den marken. Hur lång tid det tar innan byggnationen påbörjas vet vi inte, de har inte lämnat in bygglovsansökan än, så där har jag inget svar om tidplanen. Ett annat projekt vi håller på med är omgivningen runt Ikanos nya hus på Utmarksvägen, där ska vi göra i ordning runt husen när de är klara, berättar Pernilla Esping.

Anna Hedlund