Guidade till den digitala banken

Många tycker fortfarande att det är krångligt att göra sina bankärenden via nätet. Biblioteket bjöd in bankerna i Kungälv att…