Gratis flis ska ge säkrare gångbanor

Under nästa vecka delar kommunen ut gratis flis så att fastighetsägarna kan sanda gångarna vid sina hus och tomter. Flisen ska också användas på gångbanan utanför tomten. Flisen hämtas på Ballast och var och en får max 100 kilo. Flisen är bara till för fastigheter inom detaljplanerat område där kommunen sköter de allmänna platserna.