"Jag tänker på de anställda", säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Camilla Walldán

Göteborgs kex kan lämna Kungälv

I morgon påbörjas de politiska diskussionerna om hur man går vidare i dialogen med Orkla som äger Göteborgs Kex.

– Vi har informerat företaget om att vi har platser där de kan bygga nytt, säger kommunalråd Miguel Odhner(S).

Ungefär 350 medarbetare från Kungälv kan påverkas om flytten blir verklighet. Ägaren Orkla utreder nu möjligheten till en sådan flytt i framtiden. Företaget har under flera år haft dialog med Kungälvs kommun och kommunen har föreslagit alternativa platser inom kommunen.

– Vi får diskutera om vi ska inleda förhandlingar med företaget angående en annan tomt att bygga nytt på. Vi har tidigare presenterat ett par olika alternativ för dem, och nu är det politikens sak att besluta hur vi går vidare, på vilket sätt vi ska agera och om vi ska göra det. Det är inget jag kan besluta om ensam, säger Miguel Odhner som ska ta upp frågan på personal- och näringslivsutskottets sammanträde i dag.

Hur har Orkla reagerat på information att det finns tomtmark om de vill bygga?

– Det kan jag inte kommentera, det måste Orkla själva svara på.

Ulrika Steen är kommunikationschef på Göteborgs Kex. Hon vill inte säga något om vad som skulle krävas för att få företaget att stanna i Kungälv.

– Med hänsyn till att de fackliga förhandlingarna som börjar nu så kan jag inte kommentera det. Under förhandlingarna ska alla alternativ gås igenom. Förhandligarna pågår under våren och troligen fattas beslut under första halvåret i år.

Om det blir flytt till Riga ska de anställda ska jobba kvar i flera år med vetskapen att deras jobb försvinner. Hur ser ni på det?

– Våra anställda är väldigt viktiga för oss och vill ska göra allt som står i vår makt för att vara en fortsatt bra arbetsgivare så att de anställda vill stanna. Om vi tar ett beslut att flytta så är det fyra, fem år fram i tiden det handlar om och vi ska se till att det känns bra för personalen att gå till jobbet även under den tiden, säger Ulrika Steen.

Orkla har i dagsläget redan produktion i Riga och tanken är att bygga en modern fabrik där all produktion skulle rymmas.

– I förstudien har vi konstaterat att vi inte kan fortsätta utveckla verksamheten så som den ser ut idag. Bakgrunden är att den verksamhet vi har i Kungälv är förenad med utmaningar på grund av sitt geografiska läge med vatten på ena sidan och bostäder på den andra, sade Malin Jennerholm, vd på Orkla Sverige i torsdags.

Kommunstyrelsens ordförande i Kungälv, Miguel Odhner (S), reagerade med bestörtning på beskedet om en eventuell flytt.

– Jag tänker på hur de som jobbar i fabriken känner. Mina tankar går till de 350 som är anställda där och har fått beskedet att de kanske förlorar sitt jobb.

Läs mer: Orklas vd: ”Naturligt att det väcker känslor”

Läs mer: Fackklubben: ”Vill bygga ny fabrik här”

Hur viktig är Göteborgs kex för Kungälv?

– Det är en av våra största privata arbetsgivare. De är viktiga både för jobben och för Kungälvs varumärke och historia.

Miguel Odhner understryker att det här är Orklas vägval, inte kommunens.

– Nu har de lämnat information och i dag går mina tankar först och främst till de anställda. Vi vill ha kexfabriken kvar, och jobben.

På kommunstyrelsens sammanträde om två och en halv vecka kommer samtliga partier få tillgång till all information och chans att ta ställning till hur kommunen ska förhålla sig till Orklas vägval.

– Som jag sagt vill vi ha fabriken kvar, då måste vi fundera på hur. För socialdemokraternas del är det viktigt att man inte är passiv, men alla partier ska få chans att ta ställning, säger Miguel Odhner.

Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) säger att kommunen inte kan påverka ett företag som vill flytta sin produktion till ett annat land och avfärdar bestämt att den tidiga informationen om en flytt skulle vara ett sätt för Orkla att fiska efter mark i kommunen.

– Det största felet man kan göra nu är att ge folk falska förhoppningar. Nu behöver folk chans att smälta det här och vad det betyder för den enskilda och sen ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa till så att folk har jobb. Det är jättevemodigt naturligtvis. Det är en industriepok som försvinner som har funnits i Kungälv sen 1888 och det är extremt ovanligt att man har en fabrik så länge någonstans egentligen, säger Anders Holmensköld.

Läs mer: ”Det kommer ändå som en chock”

Maria Andersson är tillförordnad kommunchef i Kungälv.

– Det är ett jättetråkigt besked. Kexfabriken är ju en del av Kungälvs identitet och det är samtidigt en stor arbetsgivare så det finns många bottnar i det här.

Andersson berättar att Orkla sedan en tid har informerat kommunen om vad som är på gång.

– Vi har haft en en dialog under senhösten och vintern där de har sagt att de har startat en utredning för att se hur de vill gå vidare med sina företagsidéer innan de nu landade i att de vill utreda en flytt.

Om beslutet om en flytt fattas slutgiltigt så dröjer det sannolikt ändå några år innan den blir verklighet.

– Det ger medarbetarna gott om tid att hitta alternativ. Nu är det viktigt att vi som kommun tillsammans med arbetsförmedlingen jobbar för att alla ska ha ett jobb att gå till även fortsättningsvis.

Hur ska det arbetet se ut?

– Det finns inga konkreta planer än, först måste vi få ett definitivt besked från Orkla.

Stina Hylén

Kajsa Lind

Jacob Humlén

Anna Hedlund

Relaterade artiklar
Fler artiklar