Göteborgs kex flyttar till Riga

Kexflytt

Göteborgs kexfabrik i Kungälv flyttar till Riga. Det beslutet fattade Orkla på måndagen.

Beslutet innebär att en ny modern fabrik ska byggas i Riga och att kexproduktionen flyttar dit år 2022. Fram till dess kommer produktionen fortsätta på samma sätt som nu.

– Flera olika alternativ har värderats och det är nu beslutat om en flytt av produktionen i Kungälv till en ny och modern fabrik som ska byggas utanför Riga. Flytten sker inte förrän 2022, vilket ger oss god tid att stötta våra medarbetare inför framtiden, säger Malin Jennerholm, VD på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Den tanke som dyker upp nu är att siktet hela tiden varit inställt på en flytt. Är det så?

– När vi gick ut i januari så sa vi att vi hade genomfört en förstudie under hösten, och där hade vi ett huvudalternativ baserat på den analys vi gjort och det huvudalternativet var också det vi hade med oss in i förhandlingarna. Vi har fått bra frågor från facket under våren och gått igenom de olika detaljerna i den förstudie som är gjord där vi tittar på ett brett antal alternativ, men det har inte framkommit några nya faktorer som ändrat slutsatsen.

Varför flytta en lönsam verksamhet?

– Bakgrunden är att vi har begränsningar i det geografiska läget. Det är svårt att utveckla fabriken utan att den får belastning på den omgivande stadsmiljön. Samtidigt har vi också behov av stora investeringar för att behålla den befintliga verksamheten och när vi gör stora investeringar måste vi tänka långsiktigt. Vi har befintlig kexproduktion i en mindre fabrik i Riga och nu avser vi bygga en ny modern fabrik, så det här ger oss möjlighet att koncentrera all vår produktion till en anläggning, och på det sättet stärka våra möjligheter till innovation, kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

Er ambition är att ingen ska stå utan sysselsättning den dag produktionen flyttar. Var ska de jobba i så fall?

– Det som händer nu är att vi kommer inleda dialog med våra medarbetare och stötta dem, och även fortsätta den goda dialog som vi har med de fackliga representanterna, med omgivande kommuner och när det blir dags med relevanta myndigheter.

Är ett alternativ att anställda erbjuds flytta med?

– Vi ska prata med våra medarbetare var och en, och de kan ha olika perspektiv på vad de önskar, det skulle kunna vara ett alternativ. Det handlar om att säkerställa att våra medarbetare får utveckling och är redo.

Hur har ni resonerat kring det faktum att värdet av varumärket kan förloras om Kexfabriken flyttas från Västsverige?

– Varumärket kommer att finnas kvar. Våra konsumetern kan känna sig trygga i att de klassiska kexen och kakorna kommer att finnas kvar. Vi kommer fortsätta vara ett svenskt företag. Vår produktutveckling kommer ligga kvar i Kungälv och vi kommer producera efter samma smakpreferenser.

Hur mycket har löneläget i Lettland spelat in för beslutet att flytta?

– Som jag sa så är konkurrenskraft och kostnadseffektivitet en del i analysen, men det är inte den enda parametern.

Beklämmande besked

Det är en nedstämd Miguel Odhner (S) som kommenterar dagens besked.

– Alla mina tankar går till de 350 anställda som nu fått tydligt besked om att fabriken flyttar till Riga. Vi ville har kvar fabriken här i Kungälv och de är bedrövligt ledsamt att Orkla fattat det här beslutet, säger han.

Han har som kommunstyrelsens ordförande under våren fört samtal med Orklas ledning och bland annat diskuterat alternativa placeringar för kexfabriken inom kommunen.

– Detta är Orklas affärsmässiga beslut, de har 100 fabriker och har bestämt att skära ner till hälften. Jag vill understryka att det inte är kommunen som beslutar om kexfabriken ska vara kvar eller flytta, det bestämmer bara företaget själva men vi har gjort så mycket vi har kunnat. Jag har pratat med regeringen och de har pratat med mig, jag har pratat med Bryssel och vi har varit tillgängliga för samtal med Orkla under hela tiden. Vi kommer fortsätta träffa företaget framöver, vi har en del områden vi behöver jobba med, men det är får bli senare. Just nu tänker jag bara på de anställda.

Vill besöka fabriken i eftermiddag

Under eftermiddagen ska Miguel Odhner själv gå ner till fabriken och försök träffa anställda och fackliga representanter.

– Jag ska ta mig dit och se om jag får komma in och prata med de fackliga företrädarna som jag har haft mycket kontakt med under den här tiden.

Läs mer: Facket: ”Vi har pratat för döva öron”

Läs mer: Kommundirektören: Ett mycket tråkigt besked

Produktutvecklingen blir kvar i Kungälv

I samband om beskedet om flytten meddelande också företaget om att de och kommunen enats om att inleda ett samarbete kring produktutvecklingen som ska bli kvar i Kungälv. Däremot är det inte klart om den verksamheten ska vara kvar på samma plats där fabriken finns idag.

Produktutvecklingen i Kungälv består i dag av åtta personer, men kommer enligt Orkla förmodligen att stärkas upp de kommande åren.

– Vi har varit tydliga med att vill vi ha kvar och utveckla det vi kan av Göteborgs Kex, att produktutveckling blir kvar i Kungälv innebär därför en ny utvecklingsmöjlighet där varumärke, försäljning, forskning och utveckling blir mer centralt i framtiden. Det fanns diskussioner om att flytta den verksamheten till södra Sverige, men det är väldigt positivt att åtminstone den delen nu blir kvar här, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kajsa Lind

Anna Hedlund

Stina Hylén