”Generationsskifte tar år – starta i tid”

– Ett generationsskifte är en lång process, det tar flera år. Mitt generella råd är att starta i tid för…