FUB Kungälvs femtionde årsmöte

FUB Kungälv FUB Kungälv har nu klarat av ytterligare ett årsmöte – det femtionde i ordningen. Så det finns en viss rutin på vad som ska gås igenom på årsmötena.

Att FUB Kungälv är en aktiv föreningen förstår man när man läser vad som hänt under året och vad som kommer att hända under 2020. Föreningens fyra värdeord är: gemenskap, påverka, fritidsaktiviteter, information. Kring dessa ord var både verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen uppbyggda. Många fritidsaktiviteter återkommer år efter år och uppskattas av medlemmarna. Några som kan nämnas är bowling, bad och höstmarknad. Föreningen försöker vara med som partner i olika projekt. Ett sådant är Miljökarnevalen, som är ett projekt för hållbar utveckling och som kommer att avslutas den 5 september med en karneval från Mimers Kulturhus till Kongahälla.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna visades ett bildspel över vad som händer i föreningen under 2020. Nytt för i år är att vi ska fira Världsdagen för Downs syndrom här i Kungälv med teckensång och föreläsning på Mimers Kulturhus den 21 mars. Nytt är också cruising för föreningens medlemmar i maj. Redan i mars blir det en föreläsning om autism. Information lämnades om motionerna till RiksFUBs förbundsstämma om rättshjälp och utåtriktade verksamheter på daglig verksamhet. Under våren kommer att göras en enkät bland medlemmarna hur de upplever möjligheterna att klaga/lämna synpunkter på hur insatser genomförs och om de tycker att de får den återkoppling de förväntar sig.

När räksmörgåsen var uppäten och kaffet urdrucket var det dags att avrunda, men innan mötet var slut överlämnade ordförande Ewa Ottosson en vacker bukett till Laila Persson och tackade för den tid hon varit med i styrelsen.

Gunnel Trygg