Från Gravvalvsallvarligt till dödskul

Hermansby PRO Lennart Palm besöker oss. När vi fick reda på detta tänkte vi förstås genast på melodikrysset i radio där han ju medverkar. När Lennart – efter att vår ordförande Bengt Eklund hälsat oss och Lennart välkomna till träffen – presenterade sig, poängterade han att han denna gång inte är här som musiker/yrkesman utan är här för att presentera sin hobby vilket han gör på ett verkligt humoristiskt sätt.

Hobbyn består i att resa runt bland kyrkor och gravplatser och där lära sig mycket om vår historia. Detta hans stora intresse rör sig framförallt om Adel i gravvalv som mest handlar om män men även några kvinnor. Vi får höra om hur han kravlar – ålar sig fram 30 meter under Vårgårda kyrkogolv där det är 30cm mellan golv och tak för att komma fram till gravplatser där.

Det blir mycket av vår svenska historia under 1600- och 1700-talen och om krigsskador och sensationer på den tiden. Lennart har samlat en mängd material från många kända personer, vi blir smått bekanta med de han presenterar för oss, dessa Harald Stake, Erik Dahlberg, Rutger von Aschberg, Sparre och Bonde släkterna finns det mycket att berätta om. Han berättar också om Margareta Hvitfeldt och om Karin Bjelke bland många andra intressanta historiska personer som ligger i de gravplatser/mausoleum han besökt.

Lennart berättar om vår Bohus fästning – där Harald Stake har skrivit historia – om slaget där som svenskarna vann, han förtäljer ock om många av de kyrkor han besökt och om där han blivet nekad att tillträda. Ett fint bildspel med bland annat fantastiska kistor presenterade han också.

Även ett humoristiskt och intressant föredrag har en ända och Lennart får kraftfulla applåder efter sitt framträdande.

Bengt tackar Lennart för det vi har fått till oss och presenterar honom några PRO lotter och ytterligare applåder.

Så promenaden ut till köket där vi plockar till oss av bröd, smör, kalvsylta, medvurst, ost och gurkor som vi konsumerar medan Marianne säljer lotter. Efter dragningen och efter att flertalet av de 60 medlemmarna har lämnat efter en trevlig trivselträff, stannar en tapper skara kvar för seniordans och därefter städning av lokalen.

Gerhard Andersson