Fortsatta sparkrav i nästa års budget

Den politiska majoriteten har presenterat en budget för 2020 där man har avsatt egna pengar till ökade kostnader och investeringar,…