Fortsatt uppmaning att koka vattnet i Åkerhög

På tisdagen gällde fortfarande rekommendationen att koka dricksvattnet i Åkerhög. Det är oklart när vattnet går att använda utan kokning igen.

På fredagen upphävde Kungälvs kommun rekommendationerna om att koka dricksvattnet i Tjuvkil. De kvarstod dock i Åkerhög. På tisdagen gällde det fortfarande.

Har ni någon prognos på när man kan dricka vattnet igen?

– Vi är i gång med provtagningar och vi får besked om just Åkerhög under morgondagen, i morgon eftermiddag, säger Martin Hollertz, teknisk chef i Kungälvs kommun.

Han rekommenderar invånarna att hålla koll på kommunens hemsida för att se hur status är på vattnet i Åkerhög.

Rekommendationen om att spara på vattnet i Marstrand, som lades i samband med att man stängde av vattenledningen från Kungälv till vattenverket på Marstrand, är hävt.

– När vi hade problemet med bakterierna stängde vi av den ledningen och då hamnade vi i en situation där Marstrandsverket inte förslog att försörja området med vatten. Men tilläggsmatningen sattes på i torsdags eller fredags, säger Martin Hollertz.

Enligt uppgift läcker det från en ledning på Marstrand ner i barnbadet.

Hur kommer det sig?

– Jag vet inte varför det läcker men va-driften känner till läckan och har personer som tittar till det.

Martin Hollertz säger att det naturligtvis inte ska stå och läcka och att man kommer att åtgärda den enligt kommunens prioriteringsordning.

– Våra ledningar är trycksatta och det kan alltid uppstå läckor. Större läckor lagar man omgående måste jag säga, men läckor av mindre karaktär måste anstå och prioriteras i tur och ordning. Men vi har personal som tittar till den.

Kommunen blev häromdagen varse om en läcka i Rollsbo och där måste man invänta material innan man kan åtgärda den.

– Vi är tacksamma om folk hör av sig om läckor men prioriteringen måste vi hålla i, säger han.

Karina Hansson

karina.hansson@kungalvsposten.se