Fortsatt risk för ras vid Lökebergs strand

”Skredet är aktivt och vi har därför beslutat att säkra upp avspärrningarna, samt lägga ut länsar för att fånga upp…