Marstrandsvägens sträckning från infarten till Ica Maxi till rödljusen vid korsningen Uddevallavägen ska vara färdigställd den 15 december. Arkivfoto

Första bilvägen öppnas på Kongahälla

På tisdagen öppnades Kongahällaområdet för första gången för biltrafik. En kort, enkelriktad gata, ska förenkla för bilister som vill ta sig ut från Ica Maxis parkering och vidare västerut på Marstrandsvägen.

Marstrandsvägens sträckning förbi Kongahälla har de senaste två åren dragits med vägarbeten och diverse olika tillfälliga trafiklösningar. Nu kan bilisterna se ljuset i tunneln, sträckan ska vara färdigställd den 22 december men ännu återstår den sista biten, från infarten till Ica Maxi till rödljusen vid korsningen Uddevallavägen.

Det går i dagsläget därför inte att svänga vänster på Marstrandsvägen om man kommer från Vita fläcken eller Ica Maxis parkering. Och för att minska trycket på trafiken ut från parkeringen, öppnar man i dag en ny väg inne på Kongahällaområdet för trafik. Den heter Inlandsgatan och går parallellt med Marstrandsvägen, söder om det nya parkeringshuset.

Vägen är till en början enkelriktad och det kommer att vara tillåtet att köra västerut på Inlandsgatan från Gymnasiegatans rondell vid bensinmacken ST1 och ut mot nya på- och avfarten till motorvägen.

Den östra delen av Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och Uddevallavägen kommer fortsätta ha begränsad framkomlighet till slutet av nästa vecka. Enligt Kungälvs kommuns hemsida beräknas den vara klar 22 december.

Karin Henriksson

karin.henriksson@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar