Förskolor sparar in tjänster

Två förskoleenheter har inte hunnit att krympa sin verksamhet tillräckligt snabbt. Nu kommer tre tjänster på vardera enhet att försvinna….