Försäljningen av skolluncher avslutas

På grund av bland annat konkurrenslagen väljer kommunen att dra in möjligheten att låta kommun-anställda köpa mat i skolmatsalarna. Beslutet…