Företag sluter upp för Jontefonden: ”Vi ska gynna alla”

Jontefondens familjer som tvingats isolera sig på grund av covid-19 ska få stöttning på hemmaplan. Nu sluter företag upp på…