Fordonsträffar får vara kvar

Nu är det klart att fordonsträffarna på Fästningsholmen får vara kvar – i alla fall till nästa år.

– Nu kan vi planera lite mer eftersom vi vet att vi får vara kvar ett år till, säger Sven-Erik Björklund.

Han är ordförande i Kungälvs kulturhistoriska fordonsvänner som anordnar fordonsträffarna på Fästningsholmen. Varje torsdag hela sommaren träffas ekipage för att visa upp sina veteranfordon och för att träffa andra likasinnade entusiaster. I våras fick de veta att det treåriga tillstånd för uppställning på Fästningsholmen inte skulle förlängas, och de var därför tvungna att se till andra alternativ. Något som inte har varit så lätt.

– Kommunen har bett oss att föreslå alternativa platser. Den bästa platsen är då på grusplanen vid Skarpe nord men den hade man varit tvungen att rusta upp. Vi kommer föra dialog med kommunen under vintern, säger Sven-Erik Björklund.

På kommunen är det Anette Svahn, utvecklingsledare för besöksnäring och event, som har hand om ärendet.

– Vi tycker att det är ett bra evenemang och vi har sagt att de får skicka in en ansökan om att få stå på Fästningsholmen inför nästa år. Just nu har vi tyvärr ingen alternativ plats att erbjuda och ytorna vid Skarpe nord hade man behövt göra i ordning om de ska användas, säger Anette Svahn.

Var Kungälvs kulturhistoriska fordonsvänner ska ta vägen efter 2018 är det därför ingen som vet.

– Vi har inte kommit så långt i våra diskussioner än, säger Anette Svahn.

Sven-Erik Björklund är nöjd med att få ytterligare ett år på sig att fundera ut en alternativ uppställningsplats, trots att träffen i fordonskretsar är etablerad på Fästningsholmen. Om det mot all förmodan inte skulle gå att flytta träffen till någon annan plats i kommunen är Sven-Erik Björklund beredd att flytta den till en annan kommun.

– Vi vill vara kvar här men vi flyttar dit det finns intresse. Finns det inga alternativa platser byter vi kommun och försvinner från Kungälv.

Frida Ekborg

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar