Förhandsvisning av FUB-filmen om Arvid och Julia som ska visas i Postkodmiljonären. Foto: Privat

Film, fritid och flitpeng på FUB:s årsmöte

FUB Kungälv

Sista dagen i februari var blåsig och kall men det hindrade inte medlemmarna i FUB Kungälv att komma till årsmötet på Kvarnkullen, som inleddes med att Hanna Nykvist berättade om Studieförbundet Vuxenskolans satsning på medlemmarna i FUB. Rekrytering pågår av studieledare till cirklarna ”Mitt val – en cirkel om demokrati och politik”, ”Välkommen på middag” och ”Du äger ditt ja och ditt nej”.

FUB Kungälv har en aktiv omvärldsbevakning när det gäller aktiviteter som kan intressera medlemmarna. En sådan är föreställningen ”I Fadern, Sonens & Försäkringskassans namn” som visas på Mimers den 28 mars, där Eric Löwenthal med humorn som vapen visar hur det är att vara pappa till en ung man med grava funktionsnedsättningar. Fler aktiviteter under våren är en kognitivt anpassad visning på Naturhistorisk, grill- och golfdag på Äventyrsgolfen, vårresa för FUB-medlemmar och en temakväll om LSS i FUB-huset i Göteborg dit även politikerna i Kungälv är inbjudna

Sen kom kvällens höjdpunkt. Visning av tre filmer från daglig verksamhets filmfestival Bohusklippet. Jättebra filmer, speciellt ”Den blå fåtöljen”. Här fick man veta vad fåtöljerna på biblioteket kostade och att det inte var så lätt att använda dem eftersom det saknades information. Vi får hoppas att informationen är bättre nu.

Just information eller snarare bristen på information var ett ämne som kom upp. Ett exempel var att föräldrar/gode män inte fått veta att matkostnaderna på daglig verksamhet hade höjts från den 1 februari. FUB klagade och kommunen flyttade fram tiden till den 1 mars, men på kvällen den siste februari (alltså dagen innan höjningen trädde i kraft) kunde konstateras att det var några som fått information, dock långtifrån alla.

Kommunen var också på tapeten när det gäller statsbidraget för att införa eller höja en låg dagpenning för dem som är på daglig verksamhet. Här har FUB Kungälv begärt att få prata kommunen och höra hur de tänker beträffande bidraget och givetvis kommer föreningen att bevaka medlemmarnas intressen. Bidraget gäller för 2018 och kan betalas ut retroaktivt från den 1 januari.

Protokoll från årsmötet och information om aktiviteterna kommer att läggas ut på www.fub.se/lokalt/fub-kungalv.

Gunnel Trygg

Relaterade artiklar
Fler artiklar