Arkivfoto

Fick vänta på boende – kommunen kan få böta

En man fick vänta för att få plats på ett LSS-boende. Nu yrkar Inspektionen för vård och omsorg att Kungälvs kommun ska få böter för dröjsmålet.

Mannen beviljades en plats på ett LSS-boende i september 2016, men fick vänta ett år innan han fick sin plats.

Kommunen uppger att de planerade att bygga en ny bostad med särskild service, men att byggnationen försenades på grund av en överklagansprocess.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver i sin bedömning av ärendet att kommunen rapporterat flera ärenden där den enskilda fått vänta oskäligt länge och så även i det aktuella ärendet. Därför yrkar IVO på att kommunen ska få böta 10 000 kronor, något som nu Förvaltningsrätten kommer att ta ställning till.

Att IVO yrkar på det lägsta beloppet som kan utdömas beror på att kostnaden för den insats som mannen fått i väntan på en boendeplats överstiger den kostnaden som hade varit om han hade fått en plats på ett LSS-boende.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar