Arkivfoto

Färre utnyttjade rotavdrag i Kungälv

Ändrade regler fick stor påverkan på utnyttjandet av rotavdraget. Antalet köpare i Kungälv som använde sig av rotavdrag blev färre under 2016. Däremot fortsatte rut att öka.

Totalt har 5 137 köpare använt sig av rotavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad i Kungälv under 2016. Det är en minskning med 1 170 från föregående års 6 307 köpare enligt statistik från Skatteverket. 

I pengar har minskningen varit ännu större. Det totala beloppet som delades ut i rotavdrag nästintill halverades från 2015 till 2016. I Kungälv betalades drygt 62 miljoner ut under 2016, en minskning med 46 miljoner kronor. 

Skatteverket nämner själva i ett pressmeddelande att en orsak till minskningen är de ändrade reglerna för rot som introducerades inför 2016. Skattereduktionen sänktes från 50% till 30% av arbetskostnaden. 

Totalt i Sverige betalades 11,2 miljarder kronor ut för rotavdrag under 2016, en minskning med 8,3 miljarder från året innan. 

Antalet företag som utförde rotarbete minskade också under 2016. 324 företag i Kungälv utförde rotarbete under 2016, en minskning med 15% från föregående år och den lägsta siffran sedan 2009. 

Rutavdrag har däremot fortsatt att öka i Kungälv. Totalt utnyttjade 3 010 personer i Kungälv rut för totalt 15 miljoner kronor, en ökning med 343 köpare och 1,7 miljoner kronor från 2015. 

Linus Annlöv

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar