Färre båtmotorstölder under 2018

Båtmotorstölderna i Kungälv minskade under 2018 jämfört med förra året. En förklaring till den positiva trenden är att personer som…