Kornhalls färja kommer från och med nu att drivas med el. Foto: Kasper Dudzik

Färjan i drift med strömmen

Kornhalls färja ställer om till eldrift.

– Vi sätter miljöhänsyn i första rummet, säger Ingrid Jarnryd, kommunikationschef vid Trafikverkets färjerederi.

Invigningen var i onsdags, då en delegation från Trafikverket var där och slog på strömmen.

– Det återstår en del intrimning och justering. Avsikten är att gå med eldrift, även om det finns ett dieselaggregat om det skulle bli strömavbrott. poängen är att den drivs med elektricitet från en vajer som sitter på ena yttre däcket. Det är det som är framdriften. Och det är ström från land som driver, inget batteri, förklarar Ingrid Jarnryd.

Peter Peterberg är miljösamordnare hos Färjerederiet.

– Det är främst genom att hitta alternativ till fossila bränslen som färjetrafiken kan bidra till långsiktig hållbarhet. När det gäller linfärjor kan eldrift vara ett utmärkt alternativ. För frigående färjor, som till exempel på Hönöleden, handlar det om andra bränslen, som metanol eller HVO, säger han.

Kornhalls färja är den mest trafikerade linfärjan i hela Sverige. Förra året trafikerades Kornhallsleden av 730 000 bilar. Det görs cirka 24 000 färjeturer på ett år och det innebär att en övergång till eldrift ger en betydande minskning av färjans miljöpåverkan, menar Trafikverket.     

– Det är ny teknik och det absolut viktigaste är en ren drift i framtiden, vi slipper farliga emissioner (utsläpp) och undviker buller. Arbetsmiljön blir helt enkelt renare ombord. Vi återanvänder färjan, den har byggts om och utrustats med den nya tekniken. Och färjan går lika fort som innan, menar Ingrid Jarnryd.

Niklas Ohlson

Relaterade artiklar
Fler artiklar