Familjer vill lämna Blå huset

Kommunen gick miste om cirka 50 lägenheter i modulaffären, vilket nu får sina konsekvenser för de som hoppats på bättre…