Fågelinfluensa i Ale – så skyddar du dina tamfåglar

I förra veckan gick Länsstyrelsen i Västra Götaland ut med att man konstaterat fågelinfluensa hos en besättning hobbyhöns i Ale. Än så länge har inget fall konstaterats i Kungälv.

Sedan i november råder skyddsnivå 2 (se faktaruta) för hur man ska hålla vilda och tama fåglar åtskilda för att inte riskera att få sina fåglar smittade av fågelinfluensan.

– Det är Jordbruksverket som tagit det beslutet och det gäller hela Sverige, säger Maria Olofsson, länsveterinär på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Inga konstaterade fall hos vilda fåglar

Beslutet grundar sig på att man tidigare i år hittat fågelinfluensa hos fjäderfän och vilda fåglar i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

– Vi har inte fått några besked om att man hittat någon fågelinfluensa hos vilda fåglar utan man har sett en ökad dödlighet utan att man vet varför.

Inte heller i Kungälv har man konstaterat några fall, varken hos vilda eller tama fåglar. Men Maria Olofsson rekommenderar dem som har höns eller andra tamfåglar att se till att minska kontakten mellan vilda och tama fåglar då man bedömer att de vilda utgör en smittrisk.

Hålla isär vilda och tama fåglar

Det innebär att fåglarna inte ska få möjlighet att stöta på varandra och att man ska ha sina sina fåglar inhägnade och att man utfordrar dem inomhus.

– De ska inte dela foder med varandra och inte kunna picka på samma ställe. Och se till att om man har egna fåglar att de inte får springa omkring hur som helst och ha kontakt med andra fåglar. Då kan de ta med sig smittan om man har otur.

Ska man gå in i hönshusen bör man ha ett par stövlar som man bara har där.

Alla vilda fåglar kan bära på fågelinfluensan och om en fågel är smittad märks det ofta genom en ökad och plötslig dödlighet.

– De insjuknar fort och dör hastigt. De visar också upp en allmän sjuklighet och på äggläggande djur märker man att äggproduktionen går ner om det inte står rätt till, säger Maria Olofsson.

Ingen fara för människor

Hon säger att fågelinfluensan inte går på människor.

– Så man behöver inte vara orolig för egen del.

Karina Hansson

karina.hansson@kungalvsposten.se

Skyddsnivå 2 innebär följande:

Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland