Ersättning till vårdpersonal får hård kritik

Regionsstyrelsens beslut om ersättning på 500 kronor per arbetspass till personal som vårdar inneliggande covidpatienter får hård kritik från fackligt håll.

Beslutet från regionsstyrelsen om 500 kronor per arbetspass omfattar personal som jobbar i skyddsutrustning på avdelningar med inneliggande covidpatienter, men det är många fler än så som dagligen möter smittade patienter. Arbetsbelastningen har varit extrem för all vårdpersonal under pandemin.

Många besvikna

En dag efter beslutet har vårdförbundets Sofia Tholén Dahlman hunnit prata med personalen på sjukhuset och många är besvikna.

– Vad vi förstår så får IVA och epidemiavdelningarna ersättning, medan till exempel de som tar emot patienterna på covid-akuten och ambulanspersonalen inte får. De jobbar ju med skyddsutrustning varje dag, men inte med inneliggande patienter. Även röntgenpersonal möter coronasmittade varje dag och de omfattas inte heller. Det är ingen som missunnar sina arbetskamrater att få ersättning, men det här är ett ogenomtänkt förslag som skapar stor frustration och besvikelse, säger Sofia Tholén Dahlman,

Vad säger vårdförbundets medlemmar?

– Att luften gått ur dem, att man är jättebesviken, att tacken för att man kanske bara får tre veckors semester är att bli utan ersättning. Man måste förstå att personalen lägger ner hela sin själ i att få detta att fungera och alla gör enorma uppoffringar som påverkar hela deras liv, säger Sofia Tholén Dahlman.

All personal påverkas

Hon betonar också att även andra avdelningar på sjukhuset, som inte vårdar covidpatienter, är hårt pressade.

– På medicinavdelningarna kämpar personalen sedan flera år med personalbrist och neddragningar. De byter schema, de byter pass och jobbar extra för att få det att fungera. Det är klart att de känner nu att deras arbete inte värdesätts. Det blir konstigt när vissa får ersättning och andra inte, säger Sofia Tholén Dahlman.

Tommy Hanis är överläkare i anestesi, huvudskyddsombud för läkarna på Kungälvs sjukhus och ordförande i Västra Götalands Läkarförening sektion Kungälv. Han reagerar också på att ersättningen är villkorad till vissa personalgrupper.

– Vi som står mitt i detta, på IVA är beroende av personalen som står utanför, där allt annat arbete utförs. En liten slant som är villkorad till IVA och kanske epidemiavdelningarna när alla är utarbetade och trötta och redan går på gränsen – det gäller alla från städpersonal, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare – det är otroligt ogenomtänkt, säger Tommy Hanis.

– Dessutom kommer detta i ljuset av att man kanske får en splittrad semester där största delen ligger i september. Vi har alla hållit på nu i tre månader och sprungit sprintlopp i maratonlängd. Folk har ställt upp och både personal och chefer är enormt engagerade, då kan man inte komma med ersättning bara till vissa.

Anna Hedlund