Få svar från SEB-chefer

Vittnesförhören med dåvarande chefer på SEB i Kungälv ger få svar på hur en anställd kunde flytta miljontals kronor från…