Få automatiska larm vid olyckor

Alla nya bilar har numera eCall, ett system som ska göra det enklare att larma vid olyckor och se till…