Arkivfoto

Låg arbetslöshet bland unga i Kungälv

Arbetslösheten bland unga fortsätter att minska och Kungälv har en av de lägsta siffrorna i länet visar ny statistik från arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten i Kungälv i oktober i år låg på 2,7 procent. Det är en av de lägsta siffrorna i länet, bara Öckerö (2,1 procent) och Lerum (2,6 procent) har bättre statistik för månaden och jämfört med samma tid året innan är det en minskning med 0,1 procentenheter.

Ännu mer positiv utveckling syns bland unga som saknar jobb. Jämfört med samma period förra året har arbetslösheten för de mellan 18 och 24 år gått ner med 0,8 procentenheter och med totalt 3,4 procent arbetslöshet i gruppen är Kungälv näst bäst i länet efter Orust på 3,3 procent. Sett till hela landet ligger motsvarande andel på 10,4 procent.

Den totala arbetslösheten i landet har också gått nedåt till 7,4 procent vilket är en minskning på drygt en procentenhet. I Västra götaland är motsvarande minskning 1,8 procent till 6,4 procent totalt.

Totalt sett är arbetslösheten i länet högre bland män än bland kvinnor, men antalet inskrivna kvinnor på arbetsförmedlingen har ökat med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen. Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland, i ett pressmeddelande.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar