En utmaning att anordna lovskola

Pengar finns, elever likaså – men för få som vill undervisa. Många kommuner i Sverige lyckas inte rekrytera behöriga lärare…