”En fara med en stor koloss i majoritet”

En opposition med små möjligheter att påverka, men å andra sidan med partier som får tillfälle att profilera sig bättre…