Elever om distans:”Har fungerat bra”

Efter första dagen med distansundervisning är högstadieeleverna Ella Andersson och Sara Christensson nöjda. – Många känner sig nog lättade över…