Eldningsförbud i Kungälvs kommun

Den varma och torra majmånaden sätter sina spår. Nu blir det eldningsförbud i hela Kungälvs kommun.

– I en händelse av en brand skulle konsekvenserna kunna bli väldigt stora, säger Johan Häger, insatsledare på räddningstjänsten i Kungälv.

Sedan förra veckan råder det bevattningsförbud med kommunalt vatten i hela Kungälvs kommun. Orsaken är det varma vädret och brist på regn som har gjort att fler personer än vanligt har vattnat sina trädgårdar.

Från och med tisdag 22 maj råder det också eldningsförbud i hela Kungälvs kommun. Det betyder att det är förbjudet att göra upp eld i naturen eller grilla på marken. Däremot är det tillåtet att tända en öppen eld på grillen eller använda sig av särskilda grillplatser.

Kungälvs kommun utförde beslutet efter bland annat en dialog med Bohus räddningstjänstförbund som ser stora risker med eldning.

– Vi har gett dem rådet utifrån de rådande värdena vi har fått fram genom FWI (Fire Weather Index, en modell som beräknar brandrisken). Sedan är det upp till kommunen att ta beslutet, berättar Johan Häger och fortsätter:

– I händelse av en brand skulle konsekvenserna bli väldigt stora. Och som prognosen ser ut nu så kommer det inte regna under de kommande tio dagarna, fortsätter Häger.

Senast det var eldningsförbud i Kungälvs kommun var juni 2016. Men det är ovanligt att förbudet sker så här tidigt på året.

– Ja, det är relativt tidigt och det är svårt att säga hur länge det tar innan förbudet hävs, säger Johan Häger.

Eldningsförbudet träder i kraft från klockan 09.00 på tisdagsförmiddagen.

Lars Aronsson