Tre bilar kolliderade 1 november inte långt från Rödbomotet på E6. Olyckan orsakade långa köer. Foto: Linus Olsson

E6 nära Rödbomotet olycksdrabbad sträcka

Två olyckor, med många bilar inblandade och långa köer som följd har inträffat på E6 i anslutning till Rödbomotet, sedan 1 november. Sträckan är generellt sett olycksdrabbad. KP frågade Trafikverket: ”Varför?”

När KP ringer Andreas Hellström, projektledare på Trafikverket för motorvägsetapperna och motorvägsbron känner han inte till de senaste olyckorna. Han kontaktar Räddningstjänsten och återkommer. Han ger sin bild: att det är köerna ihop med höga, och varierade, hastigheter som utgör en stor risk:

– Här var det köer innan också, det har inte blivit bättre av att vi bygger. Nu när vi smalnar av och det händer saker; det finns skyltar, gula linjer, man förflyttar sig och koncentrerar sig – då går hastigheten ned och det bildas kö, säger Hellström.

När bilisterna sedan kör ut i ordinarie sträckan igen släpper kön, folk gasar upp.

– Då tror jag att vissa följer hastigheten och blir påkörda bakifrån av dem som inte följer hastigheten. Vad jag förstår har det varit upphinnande olyckor vid de här senaste tillfällena.

Vissa kör så fort de kan, säger Hellström.

– Det är mer regel än undantag att människor inte håller hastigheten.

Gott betyg

I mitten av förra veckan gjordes en extern trafikrevision av vägbygget. Den visade att Trafikverket och byggentreprenören sköter trafiken bra. De fick anmärkning på en skylt som var lite för otydlig, och de gula linjerna i vägen måste förstärkas – i övrigt fick de gott betyg. De två senaste krockarna har dock inte varit precis vid Rödbomotet där vägbygget är.

– De har varit på raksträckan, i backen, mellan Rödbomotet och Jordfallsmotet. På morgonen i södergående, och på eftermiddagen norrgående. Det är de två som har gett mest köer, säger Hellström.

Långa köer

Nu ska Trafikverket bättra på skylten och den gula linjen, i övrigt finns inte mycket mer de kan göra för att förhindra att olyckor sker, säger Hellström.

– På raksträckan vet jag inte vad vi ska göra, där har vi breda tjocka körfält, som de ska vara i permanentläget. Vi ska prata med entreprenören, han ska sätta upp en banderoll här om att ta hänsyn till de som arbetar här.

Plats för bärgare

Problemen med långa köer på E6, och ett ”igenkorkat” Kungälv, som uppstår i samband med olyckor, ska Hellström dock försöka motverka vid nästa bygg-etapp; vid Nordre älvbron. Inom kort ska han träffa Räddningstjänsten och diskutera frågan.

– Ett av förslagen är att göra plats för bärgare att stå, så man snabbt kan få undan allt. Problemet är att bärgarna fastnar ju i samma köer som bilisterna, det gör även räddningstjänsten. Nu ska vi ses och titta lite på bron.

– Sen ska jag även höra mig för internt, så att informationen kommer till oss också, när olyckor sker, säger Hellström.

Läs mer:”Det visas väldigt dålig hänsyn”

Camilla Walldán

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar