Arkivfoto: Catrin Hanson

Domstol ger barn rätt till skolskjuts

Barnet nekades skolskjuts till och från Kode skola av kommunen. Mamman överklagade ärendet till förvaltningsrätten som ger familjen rätt. Barnet får skolskjuts eftersom vägen är alldeles för trafikfarlig. 

En familj i Kode ansökte om skolskjuts till sitt barn för läsåret 2016/17. Barnet, som går på lågstadiet, har tidigare blivit beviljad skolskjuts för att vägförhållandena till och från skolan är farliga. Men nu sa sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun nej. 

Orsaken är att barnet inte uppfyller kraven för hur långt man ska ha till  och från hemmet och skolan. Kommunen ansåg inte heller att vägen var trafikfarlig. Men mamman som överklagade ärendet till förvaltningsrätten i Göteborg menade att vägen visst var trafikfarlig och nu går rätten på förälderns linje. 

Bland annat passerar barnet två obevakade infarter/utfarter, varav den ena hör till en bensinstation. Dessutom tycker förvaltningsrätten att sikten inte är helt fri vid en korsning och det är tveksamt om det råder tillräckligt goda trafikförhållanden för elevens ålder. 

Rätten skriver att det sammantaget på den aktuella sträckan råder så svåra trafikförhållanden att de inte kan anses utgöra en acceptabel skolväg för elevens ålder och att eleven har rätt till skolskjuts. 

Emma Hellström

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar