Dödsfall i Corona på Kungälvs sjukhus

En patient i 80-årsåldern har avlidit på Kungälvs sjukhus till följd av det nya coronaviruset.

– Det är en patient som hade flera riskfaktorer som tyvärr har avlidit, säger Jacob Wulfsberg chefläkare på Kungälvs sjukhus.

Patienten avled på Kungälvs sjukhus i söndags i covid19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Det är andra dödsfallet i västra Götaland, det första i regionen inträffade 14 mars då en kvinna i 85-årsåldern avled på Östra sjukhuset.

Coronasmittade patienter vårdas både på intensivvårdsavdelningen på Kungälv sjukhus och på en av vårdavdelningarna, som sedan en vecka är i ordning för enbart vårda patienter med coronavirus.

Några av dem som visat sig smittade har flyttats till infektionskliniken på Östra, medan andra nu får stanna på sjukhuset i Kungälv.

– Det är Östra som avgör vilka som ska flyttas dit och vilka som fortsatt kan vårdas här i Kungälv, säger Jacob Wulfsberg.

På pandemiavdelningen finns 21 vårdplatser samt en liten akutmottagning dit misstänkta smittade kommer efter en första bedömning i tältet utanför den vanliga akutmottagningen. Avdelningen som avdelats till att bli pandemiavdelning kan nås direkt utifrån så att misstänkt smittade kan slussas dit utan att passera genom sjukhuset inomhus.

De 21 vårdplatserna för coronasmittade är i dagsläget inte fullbelagda, och även på övriga sjukhuset finns det vårdplatser lediga.

– Det är hyfsat gott om platser just nu och det beror till viss del på att vi ställt in alla planerade operationer som kan vänta. Det är bra med tanke på att det är bekymmersamt med personal, just nu. Även om vi ser ett ökat tryck av patienter med luftvägssymptom, men samtidigt är det en liten nedgång i antalet sökande med andra sjukdomar, säger Jacob Wulfsberg.

Har någon i personalen på sjukhuset blivit smittad av coronaviruset?

– Ja, vi har haft personal som varit och är smittade, någon har blivit frisk och kommit tillbaka medan andra fortfarande är hemma. Som läget är just nu så är det under kontroll, men det ändrar sig väldigt fort så det kan vara helt annorlunda om två dagar, säger Jacob Wulfsberg.

Totalt har Västra Götalandsregionen haft 265 bekräftade fall av covid-19, enligt siffror från klockan 13, tisdagen 24 mars.  Antalet som vårdas på något av regionens sjukhus är sammanlagt 31 personer. Av dessa får 12 intensivvård.

Anna Hedlund