Distansbeslut togs när elever redan åkt till skolan

Elever på gymnasiet och högstadiet får hel distansundervisning igen.