Detaljplan för väg 168 ställs ut

Den planerade ombyggnaden av väg 168 genom Tjuvkil tar ett steg framåt och förslaget till ny detaljplan ställs ut för…