”Det här är en tid för uppoffring”

Kommunalrådet Miguel Odhner (S) riktade sig under fullmäktigemötet i torsdags direkt till Kungälvsborna i ett tal om den pågående krisen.

– Ingen av oss är undantagen, alla måste bidra, sade han.

Fullmäktigemötet i torsdags var inte öppet för allmänheten, men sändes som vanligt direkt på webben. Filmen från mötet går också att se i efterhand.

På mötet passade Miguel Odhner på att rikta sig till medborgarna i ett tal om coronakrisen. Budskapet var att alla måste hjälpas åt för att vi ska klara oss igenom den.

– Hela vårt samhälle mobiliserar nu, och det behövs. Det handlar om vård- och omsorgspersonal. Ska de klara sitt jobb på ett tryggt och säkert sätt, ska de klara det stora uppdrag som de har framför sig, ska de klara att ge patienterna vård efter behov och i rätt tid, då måste var och en av oss, jag och du, ta ansvar för att minska och dämpa den smittspridning som vi har i landet och i hela världen, sade Miguel Odhner.

Han kom också in på fakta om hur det ser ut i kommunen i dagsläget, och menade att det råder god kontroll just nu, och att ingen smitta finns på gruppboenden eller äldreboenden.

– Men vi vet att det mesta ligger framför oss, att många av oss är eller kommer att bli smittade och att många kommer att avlida.

Kommunalrådet pratade också om kommunens anställda och dess beredskap för det som väntar.

– Våra anställda, vår kommun, våra chefer gör ett fantastiskt jobb. Det ska du som medborgare lita på, så litar vi på att du gör ditt jobb. För tillsammans så kan vi skydda de utsatta grupperna och de 7446 äldre.

Miguel Odhner avslutade talet i positiv och framåtblickande anda.

– Vi vet att du som Kungälvsbo tar ansvar. Vi kommer att komma igenom det här. Det kommer att komma ytterligare vårar och somrar när vi inte har det här läget, och tills dess så får vi göra det bästa av det.

Se talet i sin helhet i spelaren ovanför. Om inte klippet startar på rätt ställe, gå fram till 28:15 för att se talet.

Kristian Johansson