”Det är oftast för många barn på en för liten yta”

63 procent av Kungälvs förskolegrupper är större än vad Skolverket rekommenderar. Personal vittnar om stor stress till följd av arbetsbelastningen….