Delegationer dras in till följd av modulärendet

Den politiska ledningen ser ytterst allvarligt på situationen som uppstått med modulhusen. Förutom miljoner i sjön skadar det tilliten hos…