Debatt i kommunfullmäktige om ekonomin

Under eftermiddagen har det varit mycket sifferexercis i kommunfullmäktige i stadshuset.

Klart är att Kungälvs kommun för andra året i rad inte har uppnått uppsatt mål i det ekonomiska resultatet för 2016.

Istället för det uppsatta målet på 46,2 miljoner landade det i 20,4, vilket oroar ekonomichef Pia Jakobsson.

– Nettokostnadsökningen är större än skatteintäkterna, konstaterar hon och pekar på att kommunen måste ta höjd för att möta denna ökning.

– Utifrån det ekonomiska perspektivet har vi en bra verksamhet men vi behöver bättre resultat framöver. Vi har en ekonomisk utmaning som jag tycker det är viktigt att vi har med oss i framtiden, säger Pia Jakobsson.

Våga prioritera

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S):

– Vi har ett resultat som borde ha varit två istället för en procent och det är absolut inte okej. Därför måste vi göra rätt saker och också politiskt våga prioritera. Det är det vi måste och kommer att göra, säger han. 

Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M):

– Det var ett fantastiskt år förra året och vi hade mycket mer pengar än de flesta andra kommuner. Ändå är Kungälv en av sju kommuner i landet som redovisar ett negativt balanskravresultat, säger han och räknar upp en rad problem som kommunen har att tampas med – ökad sjukfrånvaro, arbetsmiljöproblem inom skolan med mera.

– 2016 blev ett rekordår när det gäller fackliga protester, sjukfrånvaro, omsättning av personal och vitesförelägganden gällande arbetsmiljön. Frågan nu är – vart tog pengarna vägen och när ska det som inte uppnåddes uppnås?

Behöver kontinuitet

Utvecklingspartiets Morgan Persson menar att 2016 nu är ett avslutat kapitel och att kommunen kan öka överskottet kommande tre åren vid sidan av en god måluppfyllelse.

– Med årsplanen 2017-19 går vi in i det nya. Vi ska använda pengarna vi har till rätt saker. Vad vi behöver nu är en kontinuitet, säger han.

Kristdemokraten Gun-Marie Daun:

– Nu känns det som att vi inte är bäst någonstans så nu gäller det att arbeta på. Styr man bara på sina vallöften är det svårt att få ett helhetsgrepp, anser hon.

Kommunfullmäktige väntas pågå fram till 22.00 ikväll och direktsänds i kommunens sociala medier.

Katarina Berg

0303-20 68 28

Relaterade artiklar
Fler artiklar