Dålig kunskap om larmets funktion

Nuförtiden står många handfallna när Hesa Fredrik tjuter. Få svenskar känner till att de ska söka information om larmet via…