”Dags att öppna upp på äldreboendena”

Oppositionsrådet Gun-Marie Daun (KD) anser att det krävs nya och kreativa lösningar för möten på kommunens vård- och omsorgsboenden, nu…