Chefen svarar: ska utvärderas

Kommunen står på sig att förslaget ska ses som hälsofrämjande. Schemaförändringen ska inte införas utan att en utvärdering av risk-…