”Bygger Wingårdhs ett trevåningshus på Äggdal?”

Bygger Wingårdhs ett trevåningshus på Äggdal?, undrar en man som hör av sig till KP. – Absolut inte, säger Karin…